top of page

De Algemene voorwaarden van Lasergameverhuur Groningen

1.      Aansprakelijkheid

Lasergameverhuur Groningen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of letsel dat voortkomt uit het gebruik van de laserguns of accessoires. Wij adviseren om ouderlijk toezicht te houden tijdens activiteiten met de gehuurde laserguns en accessoires.

De laserguns en accessoires zijn niet waterdicht, dus ze kunnen beschadigd raken door het gebruik in de regen. Schade door water of bewuste onvoorzichtigheid is voor rekening van de huurder.

2.      Betaling

De huurovereenkomst is definitief wanneer wij de datum per e-mail hebben bevestigd. De factuur moet uiterlijk de dag voor dat de bestelling word opgehaald worden voldaan en op de rekening van Lasergameverhuur Groningen staan.

De betaling van de huur dient overgemaakt te worden ten name van: Lasergameverhuur Groningen, onder vermelding van het factuurnummer. De borg € 50 dient voor de huurdatum contant of digitaal betaald te zijn.

3.      Borg

Voor de huur van de laserguns wordt een standaard borg van € 50 gerekend. Bij beschadiging van het gehuurde materiaal of andere gebreken, wordt de schade verrekend met de borg. Dit bedrag wordt vastgesteld door Lasergameverhuur Groningen. Hierbij kunnen ook schoonmaakkosten in rekening worden gebracht mochten de materialen vies worden geleverd. We gaan hierbij uit van de vervangingswaarde van het materiaal. Indien de borg de veroorzaakte schade niet volledig kan dekken zal als eerste de verzekering van de huurder worden benaderd. Bij diefstal en/of verlies is de huurder volledig aansprakelijk.

 

4.      Annulering

Bij annulering tot 1 dag vóór de afgesproken huurdatum worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering van 1 dag vóór de afgesproken huurdatum, betaalt u 50% van de huurkosten.

5.      Wijzigen van afgesproken huurdatum

Indien de huurder de afgesproken huurdatum wenst te verzetten kan dit altijd kosteloos.

6.      Ophalen/Brengen

De tijden en locatie voor het ophalen en terugbrengen van de laserguns worden per e-mail afgesproken.

7.      Laserguns en accessoires

U krijgt bij het huren van de laserguns en accessoires een pdf-bestand met uitleg over de laserguns, accessoires en spelmogelijkheden. De laserguns en accessoires mogen alleen voor eigen gebruik worden gehuurd en niet worden doorverhuurd of op andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden.

8.      Verzending

Het verzenden van een bestelling wordt alleen direct geaccepteerd wanneer de reservering minstens 3 dagen vóór de gewenste huurdatum is ingediend en voldoende voorradig is. In alle andere gevallen zal Lasergameverhuur Groningen beoordelen of de bestelling alsnog kan worden goedgekeurd. De bestelling wordt alleen verzonden als de factuur voldaan is en het bedrag inclusief de geldende verzendkosten op de rekening van Lasergameverhuur Groningen staat. Vanwege mogelijke verwerkingstijd is het aan te raden minimaal twee dagen vóór de verzenddatum het betreffende bedrag over te schrijven. De borg bij verzending bedraagt € 50.

 

De ontvangen bestelling dient uiterlijk één dag na de huurdatum teruggestuurd te worden met uitzondering van zondag. Voor elke dag later dan één dag na de huurdatum word een dag huur in rekening gebracht.

 

Indien de bestelling te laat aankomt buiten de schuld om van Lasergameverhuur Groningen zal 100% van het gefactureerde bedrag worden teruggestort aan de huurder.

bottom of page